SUSTAINABLE HOSPITALITY

At Hapimag Sea Garden Resort Bodrum, we are passionate about environmental policies that value the rights that our current and future generations are obligated to. With this long standing policy in mind, we have produced an effective action plan.

Our first priority is undoubtedly the environment our establishment is located in. Since our establishment is located in a forested area, we are most susceptible to the possibility of a fire. In addition to taking the necessary precautions and creating emergency plans, we have established a fullyequipped fire brigade at our facility.

We have also created programs for recycling and water usage, to avoid a wasteful usage of water. A domestic waste water generator is located in our facility. The generator is able to convert the biological waste water of our facility at a capacity of 650 tons/day, this is done bypurifying 87,000 tons of wastewaterperyear. The treatment facility holds the Purification Environment PermitCertificateaccredited by the Ministry of Environment and Urbanization.

Moreover, the three ReverseOsmosisfacilities are able to filter at a capacity of 850 tons/day and in this manner we are able to use sea water through the filteration process. By this way, we are positively contributing to the proctection of watersourcesboth underground and on thesurface.

There are series of targets that our establishment strictly follows in order to minimize and/or eliminate the environmental impact of our activities. These targets and procedures are throughly analyzed and inspect monthly by our Environmental Engineer consultants.

At our facility we are due diligent in minimizing the damage to the environment byreducingourwater, detergent, and energyconsumption by changing the towels used in our rooms upon the request of our guests.

Additionally, the specialized equipment in our guest rooms preventunnecessaryenergyconsumptionby shutting off the heating and/or cooling system when the windows are opened.

Photocelllampsare used throughout the facility and personnel area, and all of the windows in the rooms as well as the main restaurant are designed to save energy by using heat glass.

Lastly, the mini bars, refrigerators, and TV units are eco-labeledtechnology which are high efficiency and consumelowelectricity; and our washer along with dishwashers have been carefully chosen to enable water saving technologies.

An inventory study of plant and tree species in and around the facility was carried out by a team of expert forest engineers. As a result of this detailed study, the 117 species of tree and plant tissues were taken under careful care and protection. Visual information and infographics have been placed in the gardens of our facility to protecttheendemicplants as well as the ecosystem.

Through the use of automaticdosage and chlorinationsystems in the pools, we are able to avoid the use unnecessary portions of chemicals. Since 2016, our pools have been certified by the Ministry of Health with CleanPoolCertificates. We have contributed greatly to the economy and to the reduction of ourcarbonfootprint by reducing electricity consumption by 2,000,000 Kwh/year. Furthermore, we have reduced our gas consumption by 135,000 kg/year, and we’ve reduced our water consumption by 30,415 m3/year in a 10 year period.

By ensuring the structural composition of the facility to be one and visually compatible with the surrounding nature of the facility, we ensured the protection of the habitat through landscape arrangement and afforestation. The diversification and production of our 160,000 m2 garden is done through our very own greenhouse, this greenhouse provides our garden needs. We are proud to mention that we produced 8,000 seedlings in 2019 in our greenhouse!

SÜRDÜRÜLEBİLİR KONAKLAMA

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da bugünün kuşaklarının yanında gelecek nesillerin haklarına da dikkat eden bir çevre politikamız var. Uzun yıllara dayanan bu politikamıza bağlı bir eylem planına sahibiz. 

Önceliğimiz elbette ilk olarak kendi çevremiz, yani tesisimizin bulunduğu konum. Orman içinde bulunduğumuz için en çok hassasiyet gösterdiğimiz konu, olası yangınlar. Tüm gerekli önlemleri almanın ve acil durum planlarını yapmanın yanında tesisimizde kendimize ait, tam donanımlı itfaiye teşkilatımız bulunmaktadır.

Tesisimizde oluşan evsel nitelikli atık suları, kendimize ait 650 ton/gün kapasiteli biyolojik atık su arıtma tesisinde yılda 87.000 ton atık su arıtılarak park ve bahçe sulamasında kullanılarak geri dönüşüm ve su tasarrufu sağlıyoruz. Arıtma tesisimizde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Arıtma Çevre İzin Belgesine sahibiz.

Kendi bünyemizde bulunan, 850 ton/gün kapasiteli üç Reverse Osmosis tesisimizde deniz suyundan kullanma suyu elde ederek kullanmaktayız. Bu sayede mevcut yer üstü ve yer altı su kaynaklarının korunmasına katkı sağlamaktayız.

Tesis içerisinde yürütülen faaliyetlerin çevreye olan etkisini takip etmek için belirlenen hedefleri Çevre Mühendisi danışmanımızla beraber her ay düzenli olarak takip etmekteyiz.

Odalarda kullanılmakta olan havluları ancak misafirlerin isteği ile değiştirilerek su, enerji ve deterjan sarfiyatını azaltarak çevreye verilen zararı en aza indirmekteyiz.

Misafir odalarımıza, pencere açıldığında ısıtma ve soğutma sistemini otomatik olarak kapatarak gereksiz enerji sarfiyatını engelleyen donanımlar yerleştirilmiştir.

Genel ve personel alanlarında fotoselli lambalar kullanılmaktadır.

Odalar ve ana restorandaki pencerelerin tamamında ısı cam ile enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Mini bar, buzdolabı ve TV’lerimizin tamamını yüksek verimli ve az elektrik tüketen eko etiketli teknolojide tercih edilmiş olup, çamaşır ve bulaşık makinelerimiz ise su tasarruflu teknolojide seçilmiştir.

Tesis içindeki ve çevresindeki bitki ve ağaç türlerinin envanter çalışması orman mühendislerinden oluşan uzman bir ekip tarafından yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda mevcut 117 tür ağaç ve bitki dokusu özenli bir bakım ve koruma altına alınmıştır.

Bizim gösterdiğimiz özeni tüm konuklarımızın da sürdürebilmesi için tesisimizin bahçesine endemik bitkilerin korunması ve ekosistemin bozulmaması için görsel bilgilendirme tabelaları yerleştirilmiştir.

Havuzlarda otomatik dozaj ile klorlama sistemi tercih ederek gereksiz çeşit ve miktarda kimyasal kullanımı engellenmiştir. Tüm havuzlarımız 2016 yılından bu yana kesintisiz olarak Sağlık Bakanlığı tarafından “TemizHavuz Belgeleri” ile sertifikalandırılmaktadır.

10 yıllık süreç içerisinde elektrik tüketimini 2.000.000 Kwh/yıl, gaz tüketimini 135.000 kg/yıl  ve su tüketimini 30.415 m3/yıl azaltarak ekonomiye ve karbon ayak izinin azaltılmasına çok büyük katkı sağladık.

Tesisi oluşturan yapıların görsel olarak doğa ile uyumlu olması sağlanarak, peyzaj düzenlemesi ve ağaçlandırma ile habitatı koruma altınaalınması sağlanmıştır.

160.000 m2 büyüklüğündeki bahçemizin ihtiyacı olan bitki çeşitlendirilmesi ve üretimi kendi bünyemizdeki serada gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında tam 8.000 fide üretimi gerçekleştirdiğimizi gururla vurguluyoruz.

COMMUNITY ENGAGEMENT

We pay utmost attention to the fact that the produce we use in our facilities are locally obtained from localproducers. In fact, some of the vegetables are grown right in ourownagriculturalgardens.

When the time for early harvest is upon us, we gather olives grown in our 480 rooted trees together with our guests and staff during our Sea Garden HarvestDays event. During our harvest day event we also organize panels along with tasting events in conjuction to our local heritage, olives, and olive harvesting. We produce high quality olive oil through a coldpressmethodwith the olives that are collected during the harvest season; and we make sure that our guests are able to consume delicious food in with our highqualityoliveoilproduced the most natural way without any filtering.

We store fresh and famous Bodrum tangerines, which we obtain from local producers and collected from our own gardens, squeezed during the season, in our cold storage depots throughout the winter by utilizing the vacuuming method. Thus, without losing their vitamin and mineral values, they accompany our guests' breakfasts throughout the summer with their fragrance and delicious taste as if its the first day.

Locust, known as Carob in Anatolia, is one of the most beneficial plants that grow in this geography with its vitamins and minerals. We collect delicious patisserie products from carob we grind in thevillagemillwithourexpertvillagersby collecting them from our own trees. Thanks to the naturalsugar in it, we provide our guests with the unbearable happiness of eating a light desserts.

 

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN

We provide compostfertilizers from plants and branches in our facility garden and use this recycled organically enriched product in our gardens. We are proud to emphasize that we produced 18 tons of composites in 2019.

Oil slingers and waste oils are collected regularly to deliver the licensed companies, and it is through these products that we contributerecycling of biodiesel.

Battery, accumulators, electronic waste, bulb containing fluorescent and similar gas, contaminated timer dye chemical containers, pest control and agricultural fight chemical containers, cans, cartridge waste medicine, medical and other hazardouswastesarecollectedby a separationprocess. These items, which are stored in a private warehouse,  are delivered to authorized licensed companies.

The usage of non-recyclablepackaging has been minimized.

We are happy to provide WasteSeparation Training for our personnel to seperate their waste into categories (metal, plastic, glass, paper, garden waste, organic waste, medical waste, hazardous waste).

YEREL KATILIM

Tesiste kullanılan gıda malzemelerinin yerel üreticilerden temin edilen yerel ürünler olmasına özellikle dikkat etmekteyiz.

İhtiyaç duyulan sebzelerin bir miktarı da kendi tarım bahçelerimizde yetiştirilmektedir.

Erken hasat zamanı geldiğinde, Sea Garden Hasat Günleri etkinliğimiz ile, 480 adet kök ağacımızda yetişen zeytinleri misafirlerimiz ve personelimizle beraber el birliği ile topluyor, yöresel mirasımız olan zeytin ve zeytincilik ile ilgili paneller ve tadım etkinlikleri organize ediyoruz. Toplanan zeytinleri soğuk sıkım yöntemiyle günlük olarak işletiyor ve yüksek nitelikte zeytin yağı üretiyoruz. Hiçbir filtreleme işleminden geçirilmeden en doğal haliyle misafirlerimize ulaşmasını sağlıyoruz.

Yerel üreticilerden aldığımız ve kendi bahçelerimizden topladığımız, mevsiminde sıktığımız taptaze Bodrum mandalinalarını, vakumlama yöntemiyle kış boyunca soğuk hava depolarımızda saklıyoruz. Böylece vitamin ve mineral değerlerini kaybetmeden, ilk günkü mis kokusu ve lezzetiyle yaz boyunca misafirlerimizin kahvaltılarına eşlik ediyor

Anadolu’da Harnup olarak bilinen Keçiboynuzu, içerdiği vitamin ve minerallerle, bu coğrafyada yetişen sağlığa en faydalı bitkilerdendir. Kendi ağaçlarımızdan toplayarak, işin uzmanı köylülerimizle köy değirmeninde öğüttüğümüz keçiboynuzundan lezzetli pastane ürünleri yapıyoruz. İçindeki doğal şeker sayesinde misafirlerimize hafif bir tatlı yemenin dayanılmaz mutluluğunu yaşatıyoruz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ

Tesis bahçelerinde budanan bitkiler ve dallardan kompostgübre yapılmasını sağlıyoruz. Geri dönüştürülen organik zengin nitelikli bu ürünü bahçelerimizde kullanıyoruz. 2019 yılında 18 ton komposit üretimi yaptığımızı gururla vurguluyoruz.

Yağ tutucu ve atık mutfak yağları düzenli olarak toplanmakta ve lisanslı firmaya teslim edilmektedir. Bu ürünler sayesinde bio dizel olarak geri dönüşüme katkısağlıyoruz.

Tehlikeli Atık kapsamındaki pil, akü, elektronik atık, floresan ve benzeri gaz içeren ampul, kontamine timer boya kimyasal kapları, haşere mücadele ve zirai mücadele kimyasal kapları, teneke, kartuş atık ilaç, tıbbi ve diğer tehlikeli atıklar ayrıştırılarak toplanmaktadır. Özel depoda muhafaza edilen bu maddeler yetkili lisanslı firmalara teslim edilmektedir.
Geri dönüşümü olmayan ambalaj çeşitlerinin kullanımını en aza indirilmiştir.

Tüm personelimizi atıkları kategorilerine göre (metal, plastik, cam, kağıt, bahçe atığı, organik atık, tıbbi atık, tehlikeli atık) ayrıştırmaları konusunda Atık Ayrıştırma Eğitimi vermekten mutluyuz.

RESPONSIBLE EMPLOYER

We periodically receive trainingforallourstaff on environmental and actionplans, environmental policy, water and chemical use, and waste disposal.

As of 2014, we underline that we have received the “Environment FriendlyFacility - Green Star” certificate by the Ministry of Culture and Tourism, and we have not taken a step back in our efforts to protect this honourable status.

As of 2015, we proudly carry our international GreenKeycertificates.

We are proud of our “Blue Flagcertified, and we take every step decisively to maintain their unique and beautiful shades blue and cleanliness.

BİLİNÇLİ ÇALIŞAN POLİTİKASI

Tüm personelimize çevre ve eylem planı, çevre politikası, su ve kimyasal kullanımı ile atık bertaraftı konularında periyodik olarak eğitim aldırıyoruz. 2014 yılı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Çevreye Duyarlı Tesis –Yeşil Yıldız” sertifikası aldığımızın altını çiziyor, bu özel statüyü koruma gayretlerimizde bir adım dahi geri atmıyoruz.

2015 yılı itibarıyla aldığımız uluslararası “Yeşil Anahtar” sertifikalarımızı gururla taşıyoruz.

Mavi Bayrak” sertifikalı koylarımızla gurur duyuyor, onların o eşsiz maviliğini ve temizliğini korumak için gereken her adımı kararlılıkla atıyoruz.

                                                                                                 As of 2020, we proudly carry our ‘’Zero Waste’’ certificate.
                                                                                       2020 yılı itibarıyla aldığımız “Sıfır Atık” sertifikalarımızla gurur duyuyoruz.